Klachtenregeling SD Trainingen en Advies

 

De trainers van SD Training en Advies streven naar kwaliteit en zorgvuldigheid zowel in hun werkzaamheden, contacten als uitvoering van de opdracht.

Indien u als opdrachtgever of cursist niet tevreden bent over de geleverde diensten of verrichtte werkzaamheden kunt u een klacht indienen.

Alle binnenkomende klachten worden vertrouwelijk behandeld.

 

Behandeling klacht

Heeft u een klacht dan kunt u deze binnen 14 dagen na voltooiing van de werkzaamheden van SD Training en Advies schriftelijk via e-mail melden aan SD Training en Advies.

De klager ontvangt hier en schriftelijke bevestiging van met hierin opgenomen, datum van en aard van de klacht.

Binnen twee weken na deze bevestiging gaan de betrokken partijen in gesprek om gezamenlijk naar een passende oplossing te zoeken.

Als dit gesprek niet leidt tot een bevredigende oplossing voor de klager kan deze de klacht schriftelijk indienen bij de klachtenbemiddelaar via onderstaande procedure.

 

Indienen van een klacht.

De klager kan, als de klacht na een gesprek niet is opgelost binnen vier weken na het gesprek de klacht schriftelijk indienen bij de onafhankelijke klachtenbemiddelaar MW. J.C.H.Horman MSC, Auditcoördinator, mailadres: klachtenbemiddelaar@sdtraingenadvies.nl

De klager ontvangt een schriftelijke bevestiging dat de klacht in behandeling is genomen.

 

Afhandeling van de klacht

De klachtenbemiddelaar stelt zowel de klager als de aangeklaagde in de gelegenheid te worden gehoord binnen twee weken na het indienen van de klacht.

De klager en aangeklaagde ontvangen binnen twee weken na het horen een afschrift van het gespreksverslag, uitkomst van het onderzoek, genomen besluit en eventuele verder maatregelen.

Mocht de klachtenbemiddelaar meer tijd nodig hebben om tot een besluit te komen dan stelt deze klager en aangeklaagde hiervan op de hoogte.

Indien de klager het niet eens is met de uitkomst van het genomen besluit kan deze zich wenden tot de rechter.

 

SD Training en Advies draagt er zorg voor dat de klachten en wijze van afhandelingen worden geregistreerd en bewaard voor de duur van 2 jaar.