Training Aandachtsfunctionaris

 

Binnen de organisaties die werken met de Meldcode wordt geadviseerd een om aandachtfunctionaris aan te stellen.

 

De aandachtsfunctionaris kan verschillende taken uitvoeren, dit bepaalt de organisatie zelf.Collega´s kunnen bijvoorbeeld met de aandachtsfunctionaris overleggen op het moment dat zij een vermoeden van kindermishandeling hebben. Daarnaast kan de aandachtsfunctionaris een adviserende rol vervullen richting het implementeren van de Meldcode.

 

Binnen deze training wordt uw kennis en vaardigheden vergroot over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast leert u een plan van aanpak te ontwikkelen voor uw organisatie en kunt u de Meldcode implementeren. Hiermee voldoet u aan de eisen van de inspectie van uw sector.

 

Duur: 6 dagdelen

Locatie: in overleg