Werken met de meldcode

 

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een stappenplan wat professionals kunnen inzetten op het moment dat zij vermoedens hebben van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het helpt professionalsadequaat te reageren bij signalen van geweld.

 

Sinds 1 juli 2013 zijn professionals wettelijk verplicht om de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Met ingang van 1 januari 2019 zijn alle beroepsgroepen die onder de Wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling vallen, verplicht een afwegingskader aan de Meldcode te hebben toegevoegd. Alle professionals zijn verplicht deze in de praktijk te gebruiken.

 

Inhoud training

Tijdens de training leert u de stappen van de Meldcode te onderscheiden en toe te passen.

 

Doel 

Professionals leren sneller en adequater te handelen bij vermoedens van kindermishandeling.

 

Na de training

Bent u op de hoogte van het doel en inhoud van de Meldcode.
 

Heeft u zicht op huiselijk geweld en kindermishandeling.
 
Weet u wanneer u de Meldcode binnen uw organisatie moet toepassen en welke stappen u moet nemen.

 

Kunt u de meldcode toepassen in de dagelijkse praktijk. 

 

Duur: 1 dagdeel (3 uur).

Deze training kan zowel overdag als ’s avonds gegeven worden.

Optioneel: 1 extra dagdeel gespreksvaardigheden.

 

Certificaat: de trainers zijn gecertificeerd vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de training "werken met de meldcode" aan te bieden. De deelnemers ontvangen een officieel certificaat uitgegeven door het Ministerie van VWS.