Wie zijn wij

 

Wij zijn Birgul Kurt en Lydia van der Craats en hebben allebei ruime ervaring als docent Social Work in het HBO. Daarnaast zijn we beiden werkzaam binnen het werkveld van het sociale domein en onderwijs. Birgul als coördinator van de Verwijsindex ESAR en Lydia als Schoolmaatschappelijk Werker en Supervisor. Hierdoor houden we goed zicht op de ontwikkelingen binnen het werkveld. We zijn beiden door Movisie opgeleid tot trainer Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Lydia is via Hobeon gecertificeerd trainer voor het Vlaggensyteem en aangesloten bij het trainers collectief Trainers Huiselijk Geweld. 

  

Zowel bij de ervaren als startende professional merken we dat er regelmatig handelingsverlegenheid ontstaat als er sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij zijn er van overtuigd dat niets doen bij signalen van huiselijk geweld geen optie is. Daarom trainen wij zowel de startende als ervaren professional in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en te handelen volgens de verbeterde Meldcode.

 

Handelingsverlegenheid zien wij niet alleen bij vermoedens van huiselijk geweld maar ook bij het bespreken van de seksuele ontwikkeling van kinderen. Het komt regelmatig voor dat professionals niet weten hoe ze moeten handelen of ze nemen een onzekere houding aan. Binnen de training Vlaggensysteem worden handvatten geboden om een inschatting van het gedrag te maken en daarop een pedagogische reactie te geven.